Nasehat Untuk Sang Pejuang

Bismillahirrahmanirrahim

Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi Wasallam bersabda, yang artinya:

Berbahagialah atau beruntunglah seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya kemudian berjihad di jalan Allah, hingga rambutnya lusuh dan kakinya kotor penuh debu. Baca lebih lanjut

Iklan

Goresan Nasehat

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (AnNisaa:14)

Sesungguhnya hanya ditangan Allah sajalah hati dan jiwa manusia, tetapi Allah juga memberikan manusia akal untuk memikirkan segala ciptaannya. Kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan segala keburukan amalan-amalan kami, sesungguhnya barang siapa yang telah mandapat petunjuk maka tak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang telah disesatkan maka tak ada yang dapat memberinya petunjuk Shalawat dan salam tercurah untuk nabiullah Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam beserta shahabat, shahabiyah, tabi’in dan tabiut tabi’in dan orang-orang yang senantiasa iltizam di jalan_Nya hingga yaumul Qiyamah. Baca lebih lanjut